top of page
Falköping LB1000.jpg

Falköping LB1000B

Sandaggregat för Lastbilar

Sprider via ett excentersystem med få rörliga delar.
– har inga kedjor eller kugghjul.

 • Sprider sand, singel, salt och klorkalcium.

 • LB-1000 är i standardversion utrustad med
  manuellt till- och frånslag.

 • Utmatningsbordet kan snedställas för att styra
  spridningsbilden mot vägens mitt.

 • Sprider helt ut till kanten.

 • Utmatningssytemet klarar att mata ut stenar
  upp till 50 mm utan att ge skador på behållaren.

 • Sprider lika bra vid backning.

 • Har stödhjul – gör spridaren lätthanterlig när den är frånkopplad.

 • Dragalternativ: VBG, Nato och Rockinge.

 • Korrosionskyddad konstruktion med zinkmetallisering och galvanisering.

    Tillbehör : Omrörare , Luft eller Hydraulik på & av  , VBG kontakt , Mängdreglering ifrån hytt 

bottom of page