top of page

Holms SH

Kraftfull sopvals för de större bärarna

Holm SH är en frontmonterad hydrauldriven sopvals med unik avbalansering som helt eliminerar behovet av stödhjul. Sopvalsdiametern på 915 mm är speciellt anpassad för större lastmaskiner och lastbilar. Sopvalsen är också utrustad med Mjukstopp som standard för enklare borstbyte (vid Swishborst) och mindre slitage på sopvalsen.

Holms SH är den idealiska sopvalsen när det gäller professionell sopning med såväl lastbil som olika typer av specialfordon. Förutsättningen är att redskapsbäraren är utrustad med erforderligt hydraul-system. 

bottom of page