top of page

Holms 300

Holms mest uppskattade sopmaskin för de större bärarna.

Sopmaskinens upphängning är väl avbalanserad och kräver inte några stödhjul. Detta ger maximal följsamhet mot underlaget och ett lågt marktryck som bl a resulterar i minimalt borstslitage.

Maskinen kopplas direkt på bärarens redskapsfäste och har skruvbara infästningskrokar vilket möjliggör snabb och enkel anpassning till olika bärare.

Sopvalsen drivs av två direktverkande hydraulmotorer. För att kunna utnyttja hydraulsystemet i redskapsbäraren maximalt erbjuder vi hydraulmotorerna i två olika storlekar.

För att öka användningsområdet för Din sopmaskin har vi utvecklat en för marknaden unik sidoborste. En patentsökt hydraulfunktion tillåter manövrering av sidoborsten från förarhytten. I- och urkoppling av borsten görs enkelt under drift utan att behöva avbryta pågående sopning med huvudsopvals. Sidoborsten är tillval

bottom of page