top of page

Planeringskopor

PS150 - PS220, PS220HD - PS290HD

Drivex planeringsskopor har lång botten, så att du kan se skärstålet vid planering och finjustering.
Skopan har skarp bakkant för bästa resultat vid planeringsarbeten. Kan förses med förhöjningsdel för extra stor volym vid lastning av t.ex. snö, flis, sopor och dylikt.


Våra modeller har nu förstärkts ytterligare med Hardox 450 i bottenplåten för ökad livslängd.

PS220 – PS 290 uppgraderades 2012-2013 till HD-versioner för lite tuffare tag med följande:

  • Styvare konstruktion

  • 100 mm större djup

  • Gavelförstärkning längs hela sidan

  • Kraftigare skärstål

PS 150

TYP                              ATLAS 32                   TRIMA                        EURO
Bredd (mm)               1500                           1500                            1500

Djup (mm)                  800                             800                              800

Höjd (mm)                  510                             510                              510

Vikt (kg)                       180                             180                              180

Skärstål (mm)            150x20                      150x20                       150x20 

Förhöjning (m3)        0,8                               0,8                               0,8

PS 185

TYP                              TRIMA (SMS)            EURO                          ATLAS 65                ATLAS AR50              AHLMAN AS50
Bredd (mm)               1850                           1850                            1850                         1850                           1850

Djup (mm)                  1100                           1100                            1100                         1100                           1100

Höjd (mm)                  560                             560                              560                            560                             560

Vikt (kg)                       280                             280                              280                            280                             280

Skärstål (mm)            150x20                      150x20                       150x20                      150x20                      150x20 

Förhöjning (m3)        1,5                               1,5                               1,5                              1,5                              1,5

TYP                              KRAMER 380-580   L-20-25                       L-30                          JCB 2CX                      JCB 407-520
Bredd (mm)               1850                           1850                            1850                         1850                           1850

Djup (mm)                  1100                           1100                            1100                         1100                           1100

Höjd (mm)                  560                             560                              560                            560                             560

Vikt (kg)                       280                             280                              280                            280                             280

Skärstål (mm)            150x20                      150x20                       150x20                      150x20                      150x20 

Förhöjning (m3)        1,5                               1,5                               1,5                              1,5                              1,5

TYP                              BM
Bredd (mm)               1850

Djup (mm)                  1100

Höjd (mm)                  560

Vikt (kg)                       280

Skärstål (mm)            150x20

Förhöjning (m3)        1,5

PS 202

TYP                              TRIMA (SMS)            EURO                          ATLAS 65                AHLMAN 85-100     KRAMER 380-580
Bredd (mm)               2020                           2020                            2020                         2020                           2020

Djup (mm)                  1100                           1100                            1100                         1100                           1100

Höjd (mm)                  560                             560                              560                            560                             560

Vikt (kg)                       290                             290                              290                            290                             290

Skärstål (mm)            150x20                      150x20                       150x20                      150x20                      150x20 

Förhöjning (m3)        1,8                               1,8                               1,8                              1,8                              1,8

TYP                              L20-25                       L30                              L35-45 TPZ             BM
Bredd (mm)               2020                           2020                            2020                         2020

Djup (mm)                  1100                           1100                            1100                         1100

Höjd (mm)                  560                             560                              560                            560

Vikt (kg)                       290                             290                              290                            290

Skärstål (mm)            150x20                      150x20                       150x20                      150x20

Förhöjning (m3)        1,8                               1,8                               1,8                              1,8

PS 220

TYP                              TRIMA (SMS)            ATLAS 65                   L20-25                      L30
Bredd (mm)               2200                           2200                            2200                         2200

Djup (mm)                  1100                           1100                            1100                         1100

Höjd (mm)                  560                             560                              560                            560

Vikt (kg)                       360                             360                              360                            360

Skärstål (mm)            150x20                      150x20                       150x20                      150x20

Förhöjning (m3)        1,8                               1,8                               2                                 2

PS 220 HD

TYP                              BM                              L35-45 TPZ                L30                           TRIMA (SMS)            ATLAS 65
Bredd (mm)               2200                           2200                            2200                         2200                           2200

Djup (mm)                  1200                           1200                            1200                         1200                           1200

Höjd (mm)                  680                             680                              680                            680                             680

Vikt (kg)                       500                             500                              500                            500                             500

Skärstål (mm)            200x25                      200x25                       200x25                      200x25                      200x25  

Förhöjning (m3)        2,5                               2,5                               2,5                              2,5                              2,5

TYP                              AHLMAN 85-100
Bredd (mm)               2200

Djup (mm)                  1200

Höjd (mm)                  680

Vikt (kg)                       500

Skärstål (mm)            200x25

Förhöjning (m3)        2,5

PS 235 HD

TYP                              BM                              TRIMA (SMS)             EURO                       ATLAS 65-85
Bredd (mm)               2350                           2350                            2350                         2350

Djup (mm)                  1200                           1200                            1200                         1200

Höjd (mm)                  680                             680                              680                            680

Vikt (kg)                       630                             630                              630                            630

Skärstål (mm)            200x25                      200x25                       200x25                      200x25

Förhöjning (m3)        2,8                               2,8                               2,8                              2,8

PS 250 HD

TYP                              BM                              ATLAS 95
Bredd (mm)               2500                           2500

Djup (mm)                  1500                           1500

Höjd (mm)                  680                             680

Vikt (kg)                       885                             885

Skärstål (mm)            270x30                      270x30

Förhöjning (m3)        3                                  3

PS 260 HD

TYP                              BM
Bredd (mm)               2600

Djup (mm)                  1500

Höjd (mm)                  680

Vikt (kg)                       910

Skärstål (mm)            270x30

Förhöjning (m3)        3,2

PS 270 HD

TYP                              BM
Bredd (mm)               2700

Djup (mm)                  1500

Höjd (mm)                  680

Vikt (kg)                       940

Skärstål (mm)            270x30

Förhöjning (m3)        3,5

PS 290 HD

TYP                              BM
Bredd (mm)               2900

Djup (mm)                  1500

Höjd (mm)                  680

Vikt (kg)                       1100

Skärstål (mm)            270x30

Förhöjning (m3)        4

bottom of page