top of page

Drivex Diagonalplog

DB3200 - DB4000

Drivex erkänt kraftiga och genomtänkta diagonalplogar, är byggda för Nordiskt klimat med mycket och ibland hård och packad snö. DB3200 – DB4000 har en rundad form vilket gör att snön "släpper" lätt och rullar upp över snöplogkanten. Kan väljas med slitskor eller hjul samt utrustas med hydrauliska snöstopp (enkel eller dubbla) som tillbehör.

Fördel Drivex diagonalplogar

  • Uppdaterade skärhållare med hylsa för att hålla fast kilbult/skruv, vilket underlättar vid stålbyte

  • Möjlighet för kund att välja mellan hjul eller slitskor på plogen. Slitsko är standard

  • Förstärkt skjutgrind, skärhållare och flytläge

  • Snöröksskydd som tillbehör

  • Hydrauliskt manövrerade snöstopp som tillbehör

 

Tillbehör diagonalplogar DB3200 – DB4000

  • Snöstopp, enkel eller dubbla

  • Snöröksskydd

  • Hjulsats

bottom of page