top of page

Holms Vikplog

Perfekt plog för traktorn eller lastmaskinen

Snöröjningen i landets kommuner omfattas av allt högre krav på säkerhet. Holms har förbättrat plogen för att minska mängden snörök och förbättra sikten för föraren. De raka kanterna gör också plogen smidigare att använda i stadsmiljö då föraren och plogen kommer närmare byggnader.

Holms Vikplog har ett unikt system som tillåter pendling både i sidled och i färdriktningen. Med bärarmaskinens tilt-funktion kan plogens marktryck ändras under drift. Det innebär bland annat mindre risk för sidokast och slirning samt mindre slitage på skären och vägbanan.

Holms vikplog levereras färdig att använda och kommer med dessa detaljer som vi anser gör plogen lite säkrare.

  • Gummielement i infästningen dämpar slag och vibrationer även under transport.

  • Varje sida är individuellt ställbar med hydraulcylindrar.

  • Vändbara och fjädrande slitskär som viker undan för gatubrunnar och dylikt.

  • Hydraulisk chockventil som öppnar vid kollision med fasta hinder. Chockventilen är kopplad till en tryckackumulator vilket gör att returledning till tank ej erfordras.

bottom of page